23 listopada 2021

Małopolska kurator oświaty oraz kierowany przez nią urząd przestrzegają przed organizowaniem przez szkoły wyjść na upolitycznioną adaptację „Dziadów” w krakowskim Teatrze im. Juliusza Słowackiego. „ (…) jest swobodną emanacją poglądów środowiska, które pragnie kształtować spojrzenie społeczne na współczesną Polskę nie z troską, miłością należną Ojczyźnie, lecz z nienawiścią do jej rodowodu historycznego, do tożsamości narodu ugruntowanego na fundamencie tradycji cywilizacji łacińskiej” – napisała o spektaklu Barbara Nowak.

 

Spektakl według klasycznego dramatu Adama Mickiewicza wyreżyserowała Maja Kleczewska. Udział w adaptacji biorą m.in. Jan Peszek i Dominika Bednarczyk. Premiera odbyła się w miniony piątek.

Wesprzyj nas już teraz!

„Odradzam organizację wyjść szkolnych na spektakl Dziady w Teatrze J. Słowackiego. W mojej ocenie haniebne jest używanie dzieła wieszcza A. Mickiewicza dla celów politycznej walki współczesnej opozycji antyrządowej z polską racją stanu” – ostrzegła na Twitterze Barbara Nowak.

„W związku z pytaniami dot. najnowszej interpretacji Dziadów w krakowskim teatrze J. Słowackiego, Małopolski Kurator Oświaty informuje: spektakl zawiera treści, które nie wpisują się w cele systemu oświaty określone w art. 1 pkt 1-3 Prawa Oświatowego” – dodało małopolskie kuratorium oświaty.

Urząd zamieścił na swojej stronie internetowej oświadczenie, w którym szerzej wyjaśnia powody negatywnej rekomendacji dla najnowszej wersji dramatu, który stanowi żelazną pozycję w szkolnym kanonie lektur.

„Zgodnie z powołanym przepisem, system oświaty zapewnia w szczególności realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju; wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny oraz wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży” – napisało kuratorium.

„Wskazana (…) interpretacja Dziadów Adama Mickiewicza jest swobodną emanacją poglądów środowiska, które pragnie kształtować spojrzenie społeczne na współczesną Polskę nie z troską, miłością należną Ojczyźnie, lecz z nienawiścią do jej rodowodu historycznego, do tożsamości narodu ugruntowanego na fundamencie tradycji cywilizacji łacińskiej. Ten spektakl zawiera i promuje treści, które pozostają w jawnej sprzeczności z celami wychowania młodych Polaków określonych w preambule Prawa Oświatowego” – podkreśla MKO.

Teatr im. Juliusza Słowackiego odpowiedział „z wielkim zdumieniem i zafrasowaniem”. Odwołał się między innymi do wybitnych adaptacji dramatu autorstwa Kazimierza Dejmka, Konrada Swinarskiego, Jerzego Grzegorzewskiego.

„Jesteśmy dumni, że realizacji Dziadów w naszym Teatrze, w 120-lecie prapremiery w inscenizacji Stanisława Wyspiańskiego, podjęła się Maja Kleczewska, jedna z najważniejszych współczesnych reżyserek, laureatka m.in. Srebrnego Lwa za innowację w teatrze na 45. Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Wenecji” – napisał przedstawiciel placówki.

„W tym wypadku reżyserka bardzo uważnie podeszła do lektury dzieła Mickiewicza i przefiltrowała je przez polską teraźniejszość. Nie dopisując nic autorowi, podążając za myślą jego i prof. Marii Janion, nie szukając prostych rozwiązań, łatwych diagnoz politycznych, czy tanich prowokacji. Maja Kleczewska powierzyła rolę Konrada kobiecie, nie odbierając nic oryginałowi, odkrywając za to nowe sensy. Mówiona przez nią Wielka improwizacja – bez zmian w tekście, bez żadnych dodatkowych efektów, mówiona samotnie na pustej scenie – brzmi dziś niezwykle mocno i dobitnie. W naszym mniemaniu powstał spektakl mądry, odważny, we wnikliwy sposób dialogujący zarówno z tekstem Mickiewicza, jak i z otaczającą nas rzeczywistością. Spektakl, z którego jesteśmy dumni” – przeczytać można w oświadczeniu teatru.

 

Źródła: Interia.pl, Twitter

RoM

 

 

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(13)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie
Więcej komentarzy

Udostępnij przez