6 grudnia 2019

Efekt synodalności! Biskupi niemieccy o „normalnym” homoseksualizmie i akceptacji komunii dla rozwodników

(fot. FORUM)

Komisja Małżeństwa i Rodziny Konferencji Episkopatu Niemiec uznała homoseksualizm za normalny wariant rozwoju ludzkiej seksualności. Wezwano też do przemyślenia kościelnego nauczania penalizującego stosunki płciowe w homoparach. Zarazem potwierdzono też, że rozwodnicy żyjący w nowych związkach mogą w Niemczech przyjmować Komunię Świętą.

 

1 grudnia rozpoczęła się w Niemczech Droga Synodalna, która ma zreformować Kościół katolicki. Jednym z czterech głównych tematów Drogi jest moralność seksualna i współczesne rozumienie seksualności. W związku z tym w Berlinie zorganizowano konferencję ekspercką poświęconą homoseksualizmowi, stosunkom seksualnym w związkach pozamałżeńskich oraz antykoncepcji. Uczestnicy wezwali do przemyślenia dotychczasowego nauczania kościelnego.

 

Konferencję zorganizowała Komisja Małżeństwa i Rodziny Konferencji Episkopatu Niemiec, którą kieruje arcybiskup Berlina Heiner Koch. Jej współorganizatorem był prof. Andreas Lob-Hüdepohl z berlińskiego Instytutu Etyki i Polityki Chrześcijańskiej. W spotkaniu udział wzięli ponadto biskupi: Franz-Josef Bode z Osnabrück, Wolfgang Ipot z Görlitz, Peter Kohlgraf z Moguncji oraz kilku niewymienionych z nazwiska biskupów pomocniczych. Ponadto obecni byli przedstawiciele nauk medycznych, społecznych i teologicznych.

 

Homoseksualizm uznany za normalny

W opublikowanym podsumowaniu konferencji biskupi stwierdzili jednogłośnie, że skłonności homoseksualne są zupełnie normalnym wariantem rozwoju ludzkiej seksualności. Ta miałaby kształtować się w okresie dojrzewania i przybierać wyraz hetero- albo homoseksualny. Skłonności do osób tej samej płci miałyby być równie dobre jak skłonności do osób płci przeciwnej i stąd nie należy podejmować żadnych prób ich zmiany.

 

Jest to twierdzenie niezgodne z Katechizmem Kościoła Katolickiego, gdzie czytamy o „wewnętrznym nieuporządkowaniu” skłonności homoseksualnych.

 

Na spotkaniu w Berlinie „intensywnie dyskutowano” też, czy nauczanie Kościoła katolickiego penalizujące stosunki seksualne między osobami tej samej płci przystaje do współczesności.

 

Biskupi niemieccy od kilku lat dążą otwarcie do nowej oceny homoseksualizmu. Wiceszef episkopatu bp Franz-Josef Bode opowiedział się otwarcie za wprowadzeniem kościelnej ceremonii błogosławienia związków jednopłciowych, co powtórzył później w nieco bardziej zawoalowanej formie sam przewodniczący kard. Reinhard Marx.

 

Gdy w marcu tego roku biskupi prezentowali założenia Drogi Synodalnej, omówienie kwestii moralności seksualnej powierzono profesorowi teologii moralnej z Fryburga Eberhardowi Schockenhoffowi. Ten zaproponował całkowitą rehabilitację homoseksualizmu, a także uznanie za dopuszczalne moralnie seksu przedmałżeńskiego i masturbacji. Opowiedział się ponadto za odejściem od uznawania istnienia tylko dwóch płci. Kard. Marx w oficjalnym wystąpieniu podsumowującym wywód Schockenhoffa ocenił je bardzo wysoko i zapowiedział zmierzanie w kierunku wyznaczonym przez uczonego.

 

Na spotkaniu w Berlinie biskupi powołując się na adhortację Amoris laetitia oraz Katechizm Kościoła Katolickiego wezwali do przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji homoseksualistów.

 

Antykoncepcja

Obecni na konferencji w Berlinie zajęli się też tematem antykoncepcji; część uczestników postulowała uznanie stosowania sztucznej antykoncepcji za w pełni dopuszczalną moralnie. To postulat pojawiający się w Kościele katolickim w Niemczech od ponad 50 lat. W 1968 roku biskupi niemieccy wydali deklarację znaną jako Deklaracja z Königstein, w której uznali zakaz stosowania antykoncepcji wyrażony w Humanae vitae św. Pawła VI za niezobowiązujący i czysto doradczy. Pozwolili katolikom samodzielnie decydować o stosowaniu antykoncepcji, choć doradzali posłuszeństwo nauczaniu papieża. Choć Niemcy nigdy nie uznali sztucznej antykoncepcji za wprost moralną, to mimo wielokrotnych napomnień ze strony św. Jana Pawła II nigdy nie odwołali Deklaracji.

 

Komunia dla rozwodników

Niemieccy biskupi przypomnieli w Berlinie, że po Amoris laetitia Kościół w Niemczech zmienił podejście do rozwodników w powtórnych związkach. Stosunki seksualne między partnerami w takich związkach uznano za niekoniecznie będące grzechem ciężkim, stąd takie osoby nie mogą być pryncypialnie wykluczane z przyjmowania Komunii świętej. Oficjalnie Niemcy ogłosili to w 2017 roku, publikując wytyczne duszpasterskie nakazujące księżom godzić się z „decyzją sumienia” wszystkich rozwodników pragnących przyjmować Komunię. Większość biskupów wcieliła te wytyczne w życie w swoich diecezjach.

 

Źródła: dbk.de, pch24.pl

Pach

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie