27 października 2021

Od grzechu pierworodnego przez LGBT do trans-humanizmu. Arkadiusz Stelmach o prawdziwych podstawach tęczowej rewolucji

Od kłamstwa, którym szatan przekonał Ewę, do grzechu pierworodnego, do negacji płci jako kategorii obiektywnej wiedzie w opinii Arkadiusza Stelmacha prosta droga. W czasie trwającej w Warszawie konferencji mierzącej się z zagrożeniem, które stwarzają tęczowi rewolucjoniści, wiceprezes Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi pokazywał historyczną ciągłość rewolucyjnego procesu, opartego o filozoficzny monizm i negację tego, co my, katolicy i ludzie zdrowego rozsądku, nazywamy jakimś obiektywnym porządkiem, kanonem ładu (…) który na zdrowy rozum da się zaobserwować w świecie. LGBT to jego zdaniem tylko przystanek w coraz dalszym marszu ideologicznej rewolucji. Po odrzuceniu płci przyjdzie czas na pozbycie się człowieczeństwa.

Przedstawiciele środowisk katolickich i konserwatywnych gościli na konferencji „Ideologia LGBT- ochrona prawna rodziny”, zorganizowanej przez Fundację Strażnik Pamięci. Wśród przemawiających gości nie zabrakło wiceprezesa Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi, Arkadiusza Stelmacha. W swoim wystąpieniu zwracał on uwagę na drugie dno ideologii LGBT i ideologiczne ramy, w które daje się ona wpisać.

Jak wskazał mówca, pojawienie się ruchów LGBT jest jedynie pewnym etapem w coraz dalszym postępowaniu procesu rewolucyjnego, który postawił naszą cywilizację w aktualnym położeniu. – Ten pociąg jedzie dalej, przynajmniej takie jest założenie, żeby jechał dalej – zaznaczał referent. Przywołał on wnioski ks. prof. Maryniarczyka i ks. prof. Krąpca, które w jego opinii dobrze obrazują charakter ruchów rewolucyjnych od protestanckiej reformacji począwszy, po ideologię LGBT: Od początku dziejów myśli ludzkiej i świata mamy do czynienia z dwoma próbami wyjaśnienia świata – droga teistyczna i monistyczna. Droga teistyczna to jest ta, do której my, katolicy rzymscy jesteśmy szczególnie przywiązani, czyli krótko mówiąc jest to założenie, że jest byt, my katolicy wierzymy Bóg, absolut, który jest poza światem, który stworzył świat z niczego, i który stworzył świat jako bogactwo przeróżnych bytów, bytów samych w sobie, odrębnych, celowych, że jest w tym świecie porządek stworzony przez Boga. Tymczasem od pierwszych filozofów przyrody obecny jest ten nurt monistyczny, który widzi świat jako rodzaj całości, jeśli nawet jest jakiś Bóg, jakaś energia, to jest ona stopiona i zmieszana w zasadzie ze wszystkimi innymi bytami.

Wesprzyj nas już teraz!

Według Arkadiusza Stelmacha, ideologia LGBT wpisuje się w paradygmat monistyczny, chcąc podważać rozdzielność między kobietą a mężczyzną – wyzwalać ludzi z kategorii płci. Jak podkreślił wiceprezes Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi, jej dziejowi poprzednicy, to ­­– rewolucja protestancka Marcina Lutra, Rewolucja Francuska, Rewolucja Komunistyczna, no i teraz obserwowana tak zwana Rewolucja kulturalna, czy seksualna, neomarksistowska. Jak podkreślał Arkadiusz Stelmach, ambicją rewolucjonistów wszystkich tych etapów było ciągłe wyzwalanie bytu z ograniczeń. Mówi się o emancypowaniu się, o wyzwalaniu się. W historycznej analogii Luter dążył do wyzwolenia się od katolickiego pojęcia Boga i władzy papieskiej, od dogmatów i sakramentów. Rewolucjoniści francuscy, od hierarchicznej struktury społeczeństwa. Marksiści z kolei wyemancypowali człowieka z jego poczucia wyalienowania, wyobcowania. „Jednostka niczym, kolektyw wszystkim”. Tymczasem nowi marksiści uznali, że trzeba pójść o krok dalej i zanegowali obiektywną kategorię płciJak podkreślił mówca, koncepcja, według której płeć jest jedynie konwencją, staje się już powszechnie akceptowanym poglądem. W myśleniu rewolucjonistów my swobodnie możemy poza tą płeć wykroczyć. Najdobitniejszą ilustracją tych dążeń jest w opinii referenta transseksualizm.

Jak podkreślił Arkadiusz Stelmach, ramy, wobec których buntują się postępowcy, uznając je za ograniczenie ich bytu, to to, co my, katolicy i ludzie zdrowego rozsądku, nazywamy jakimś obiektywnym porządkiem, kanonem ładu, porządku, który na zdrowy rozum da się zaobserwować w świecie. To stan naturalny, z którym liczyły się niezliczone pokolenia ludzi żyjących przed nami. To zestaw pewnych prawideł, który zdrowy rozum odczytuje. 

Wiceprezes Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi zwrócił uwagę, że ideologiczne podstawy rewolucji dobitnie przywodzą na myśl scenę z ogrodu edeńskiego i słowa, jakimi diabeł skusił pierwszych ludzi do sprzeniewierzenia się Bogu. – To jest taka powabna pieśń, która była podsunięta pierwszym ludziom tak, że będziecie jako Bogowie, będziecie sobie sami ustalać co tak naprawdę jest dobre i złe i nie potrzebujecie do tego Pana Boga­ – mówił Arkadiusz Stelmach.

Jak przestrzegał Arkadiusz Stelmach kolejnym ograniczeniem, które postępowcy będą chcieli znieść, gdy już uporają się z ludzką płciowością, będzie samo człowieczeństwo. Wiceprezes Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi przywołał opinię dr. Leszka Sykulskiego, według którego trans-humanizm jest tym nurtem, który naznaczy następne 50 lat. W czasach trans-humanizmu, jak zaznaczał Stelmach, zadaniem kół konserwatywnych będzie obrona prawdy o człowieku, tak jak współcześnie bronią one prawdy na temat płci. W jego opinii trans-humaniści podejmą próbę wprowadzenia hybryd ludzko – zwierzęcych, hybryd ludzko- technologicznych. – Już mówi się o tym, że próbuje się ludzką świadomość, ludzką jaźń włożyć do komputera – podkreślał wiceprezes Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi. Podobny charakter mają starania o coraz dalsze przedłużanie życia człowieka, aż do nieśmiertelności, czy wyzwolenie go z jakichkolwiek ograniczeń biologicznych. Jak zwrócił uwagę mówca, główny promotor idei trans-humanistycznych, Juwal Harari, otwarcie przyznaje się do swojego homoseksualizmu.

Widać wyraźnie, że ten etap transseksualny, czy ten etap rewolucji LGBT jest bardzo potrzebny, dlatego że, ci ludzie na to wskazują, na studiach genderowych analizuje się tak naprawdę koncepcje „co to tak naprawdę jest człowiek”, i jak to będzie dalej wszystko ewoluowało. I za chwilę wejdą właśnie kolejne te pytania, może te studia genderowe zamienią się nawet na studia transhumanistyczne, albo się to wszystko nawet połączy. Być może niedługo będziemy dyskutować nad tym, czy nadać prawa człowieka sztucznej inteligencji– podsumował wiceprezes Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi. 

Źródła: youtube/ Tygodnik Do Rzeczy

FA

Konferencję „Ideologia LGBT – prawna ochrona rodziny” można śledzić na kanale YouTube Tygodnika DoRzeczy:

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(2)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie

Udostępnij przez