29 kwietnia 2021

Powstaje nowy ruch pro-life, bezkompromisowy wobec jakichkolwiek związków z aborcją. W tle szczepionki na Covid-19 [LISTY]

Grupa włoskich działaczy katolickich skierowała list otwarty do bp. Athanasiusa Schneidera, dziękując mu za jego bezkompromisową postawę w sprawie zbrodni mordowania dzieci nienarodzonych i wykorzystywania ich ciał w przemyśle farmaceutycznym czy kosmetycznym. Bp Schneider wezwał w lutym do stworzenia nowego ruchu pro-life, który nie będzie wahał się stawać po stronie prawdy w każdej sytuacji.

Bp Athanasius Schneider 19 lutego 2021 roku ogłosił apel dotyczący kwestii szczepionek przeciwko koronawirusowi. Wskazał w nim na ich związek z aborcją, przypominając, że dzisiaj w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym (i nie tylko) coraz częściej wykorzystuje się linie komórkowe pobrane od ofiar aborcji. Jego stanowisko wywołało odpowiedź między innymi we Włoszech.

Poniżej publikujemy list otwarty skierowany do bp. Athanasiusa Schneidera przez grupę włoskich działaczy katolickich – oraz odpowiedź na ten list samego bp. Schneidera.

 

LIST OTWARTY DO BP. ATHANASIUSA SCHNEIDERA

Ekscelencja Ksiądz Biskup Athanasius Schneider
Biskup tytularny Celeriny
Biskup pomocniczy archidiecezji Najświętszej Maryi Panny w Astanie

Ekscelencjo,

Wielu ludzi na całym świecie przeczytało apel Ekscelencji z 19 lutego 2021 roku, zatytułowany „Unmasking COVID-19: Vaccines, Mandates, and Global Health”, odnosząc dzięki niemu wielką pociechę, postrzegając go jako rzadki i niezwykle cenny głos prawdy.

Także i we Włoszech stowarzyszenia i grupy zaangażowane w obronę prawa do życia nie pozostały obojętne na apel Ekscelencji. Wielu odnalazło w przedstawionym przez Ekscelencję wezwaniu do stworzenia „nowego ruchu pro-life” – ruchu walczącego „jasno i jednoznacznie z lekarstwami splamionymi aborcją, nadużywaniem ciał nienarodzonych dzieci” – silny bodziec prowadzący do przemyślenia działań. Z pewnością nie oznacza to wycofania się z chwalebnej walki prowadzonej w ciągu ostatnich dekad, lecz raczej jej spójne wypełnienie dzięki nowej perspektywie integralnej krytyki etycznego i prawnego uzasadnienia wykorzystywania komórek płodów i embrionów w ramach eksperymentów, działalności przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego – i im podobnych.

Motywem powstania naszego listu jest wsparcie apelu Ekscelencji z 19 lutego.

Obrona ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci nie może dopuszczać kompromisów czy wyjątków. Jest ona pełna i bezkompromisowa lub nie istnieje. Jest ona klarowna i rygorystycznie spójna lub nie istnieje.

Uznanie, że istota ludzka jest osobą już od momentu poczęcia, oraz że nigdy nie przestaje nią być bez względu na stan kliniczny, fizyczny i psychologiczny, w którym może się znajdować do momentu naturalnej śmierci, z konieczności oznacza uznanie za morderstwo każdego odebrania ludzkiego życia, nie czyniąc rozróżnienia ze względu na wiek czy uwarunkowania ofiary, tak prenatalne jak i postnatalne. Odebranie niewinnego ludzkiego życia jest nie tylko moralnie złe, lecz musi być zawsze karane przez prawo. Skazanie mordercy, tak w przypadku ofiary prenatalnej, jak i postnatalnej, jest rzeczą wymaganą przez sprawiedliwość, konieczną dla każdego systemu prawnego. Żaden system prawa stanowionego nie może rościć sobie prawa do słuszności, gdy rozważa on możliwość legalnego wyeliminowania niewinnej osoby. Podobnie, żaden system prawa stanowionego nie może rościć sobie praw do legitymizacji, gdy rozpoznaje możliwość traktowania niewinnego ludzkiego życia jako rzeczy, instrumentalizując życie w celach badawczych i / lub produkcyjnych (farmaceutycznych, kosmetycznych, potrzeb przemysłu spożywczego).

Społeczeństwo, które nie tylko toleruje, lecz posuwa się nawet to tego, by za rzecz normalną uważać systematyczne i zwyczajowe wykorzystywanie linii komórkowych – pochodzących z zabójstwa niewinnych, prenatalnych osób – w najróżniejszych celach, utraciło tak rozum i sprawiedliwość, jak i możliwość wydawania ocen etycznych. By uniknąć fatalnej sprzeczności obrońcy życia muszą jednogłośnie afirmować absolutną prawdę moralnej i prawnej niesprawiedliwości jakiejkolwiek formy celowej aborcji (chirurgicznej bądź chemiczno-farmakologicznej), jak również prawdę o niesprawiedliwości jakiejkolwiek produkcji i kriokonserwacji ludzkich embrionów, manipulacji i wykorzystywania ludzkich embrionów, dzieciobójstwa, eutanazji i wspomaganego samobójstwa. To jednak nie wszystko!

By nie skazywać się na niespójność lub brak znaczenia, na obrońcach ludzkiego życia spoczywa obowiązek zwrócenia uwagi na fakt, iż produkcja, uprzedmiotowienie i manipulacja ludzkimi embrionami, a także wykorzystanie komórek płodowych pobranych przed narodzinami, jest dziś częścią olbrzymiej i globalnej gospodarki, systemu technicznego i przemysłowego. Potępienie aborcji przy jednoczesnym niepotępieniu tej olbrzymiej techno-wytwórczej struktury wykorzystującej, zagrażającej i instrumentalizującej ludzkie życie w fazie prenatalnej jest – o ile nie hipokryzją – z pewnością krótkowzrocznością intelektualną i operacyjną.

Walka w obronie ludzkiego życia musi dziś obejmować zobowiązanie do walki przeciwko takim praktykom i strukturom, które degradują niewinne życie do rezerwuaru materiału biologicznego, który to można wykorzystać w zakresie eksperymentów i produkcji. To przede wszystkim walka o charakterze kulturowym. To kwestia jak najwyraźniejszego odrzucenia kultury woli, która uważa osobę ludzką na prenatalnym etapie rozwoju za możliwą do wykorzystania we wszelkich celach, nawet do tego, by stała się ona materiałem użytkowym.

To zadanie musi być podejmowane powszechnie i w sposób jak najbardziej skuteczny, przede wszystkim poprzez wezwanie każdej jednostki do:

  • odmawiania wykorzystywania JAKICHKOLWIEK produktów (farmaceutycznych, kosmetycznych, spożywczych) posiadających najmniejszy chociaż związek z pozbawieniem kogoś życia
  • bojkotowania (odmawiania bycia klientem, udziałowcem itd.) wszelkich firm wykorzystujących ludzkie embriony i / lub linie komórkowe w swych produktach bądź w zakresie prowadzonych prac eksperymentalnych

Jest to więc także kwestią działania w wymiarze prawnym, tak by wykorzystanie ludzkich embrionów i linii komórkowych, związanych z odebraniem niewinnego ludzkiego życia, było prawnie zakazane i karane, a także by handel liniami komórkowymi bądź tkankami związanymi z takim pozbawieniem życia był rzeczą prawnie zabronioną.

Nie jest to wymierzone przeciwko medycynie i farmacji, lecz raczej jest to działaniem na rzecz etycznej produkcji lekarstw i kosmetyków. Żadna szczepionka, żaden lek, żaden kosmetyk i żadna żywność nie powinna być produkowana lub testowana z wykorzystaniem ludzkich embrionów i / lub linii komórkowych pozyskanych dzięki zabiciu niewinnej osoby. Jakiekolwiek wykorzystanie i obrót embrionami czy liniami komórkowymi, pozyskiwanymi dzięki zabiciu niewinnej istoty ludzkiej, jest moralnie nieakceptowalny i powinien być zakazany.

Dla stowarzyszeń i grup, którym na sercu leży obrona ludzkiego życia, jest to kwestią pełnego i spójnego zaangażowania. Dlatego też zobowiązujemy się do wiernego i hojnego stosowania apelu zaprezentowanego przez Ekscelencję 19 lutego 2021 roku.

Prosząc o błogosławieństwo:

Mirco Agerde – Ruch Maryjny Królowej Miłości

Gianfranco Amato – Prawnicy dla Życia

Antonio Brandi – Stowarzyszenie Pro Vita & Famiglia

Giorgio Celsi – Towarzystwo Ora et Labora w Obronie Życia

Francesco Fontana – Stowarzyszenie Iustitia in Veritate

Giovanni Formicola – Wspólnota Opcja Benedykta

Massimo Viglione – Konfederacja Triarii

 

Podpisy złożyli:

adw. Francesco Agnetti (giurista)

sędzia Francesco Mario Agnoli 3) dott. Milton Amabile (farmacista)

Francesco Avanzini (farmaceuta)

Patrizia Azzali (lekarz)

Pier Luigi Bianchi Cagliesi (dziennikarz)

Antonio Bianco (koordynator TriariiWebTv)

Eleonora Bonfanti (stuentka, przewodnicząca Nova Civilitas Giovani)

adw. Luca Campanotto

adw. Fabio Candalino (giurista)

adw. Maria Capozza (przewodniczący Associazione Giovanna d’Arco ONLUS)

Marco Casadei (lekarz)

adw. Anna Egidia Catenaro (przewodnicząca Associazione Avvocatura in Missione)

adw. Ugo Cepparulo

Palmiro Clerici (weterynarz)

adw. Cecilia Collini

Marina Corsi (farmaceuta)

prof. Cristina Costa

Silvana De Mari (lekarz)

Matteo De Martino (lekarz)

Donato Carmelo Dellino (lekarz, Associazione Medicina e Persona Puglia)

Alfredo de Matteo (członek komitetu organizacyjnego Marcia per la Vita)

adw. Luca Di Fazio (giurista)

Stefano Fontana (przewodniczący Stowarzyszenia LiFE-libertà famiglia educazione)

Enzo Fortunato (przewodniczący Associazione Europa Benedettina)

inż. Paolo Gabelli

adw. Luca Ghirardi (giurista)

adw. Cristiano Gobbi (prawnik i kanonista, prezes Circolo culturale G. Mattiussi S.J.)

Roberto Grieco (lekarz)

inż. Emilio Guidi

Paolo Gulisano (lekarz)

Maria Eleonora Iannucci (farmaceuta)

prof. Vladimir Kosic

Rosanna Lallone

Alessandro Laudani (lekarz)

Stefano Martinolli (lekarz)

Wanda Massa

prof. Massimiliano Mirto (filozof)

Carmine Napolitano (lekarz)

Simone Ortolani (dziennikarz, Przewodniczący Associazione culturale San Michele Arcangelo)

Valentina Plano (farmaceuta)

adw. Domenica Riello

adw. Manuela Romano

Mauro Roseano (lekarz)

Arianna Scala (farmaceuta)

adw. Bruno Sconocchia (prezes Associazione Sunodia)

Clara Suardi (położna)

Paolo Tanga

Luciano Tenze (lekarz)

Enrico Tolentinati (lekarz)

Chiara Torti (położna)

Marco Eugenio Tosatti (dziennikarz)

prof. Daniele Trabucco (konstytucjonalista)

prof. Giovanni Turco (filozof prawa)

Chiara Margherita Ulisse (pielęgniarka)

Piero Uroda (farmaceuta, prezes Unii Włoskich Farmaceutów Katolickich)

Aldo Maria Valli (dziennikarz)

Maria Prassede Venturini (lekarz)

Fabrizio Verduchi (przewodniczący Italia Cristiana)

 

tłum. g

***

 

ODPOWIEDŹ BP. ATHANASIUSA SCHNEIDERA:

Nur-Sułtan, 21 kwietnia 2021 r.

Panowie Przewodniczący Mirco Agerde, Gianfranco Amato, Antonio Brandi, Giorgio Celsi, Francesco Fontana, Giovanni Formicola i Massimo Viglione

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Szanowni Panowie,

Chaos moralny, który zdaje się ogarniać świat, coraz wyraźniejsze dążenie do transhumanizmu i kultura śmierci, która dominuje w legislacji współczesnych państw, muszą być energicznie i zdecydowanie zwalczane z zachowaniem uczciwości prawdy i niechęcią do zawierania kompromisów odnośnie do tego, co dobre. Dlatego potrzeba nowego, bezkompromisowego ruchu pro-life, pozbawionego kompleksów niższości wobec świata; ruchu, który z odwagą i niezłomnością potwierdzać będzie absolutną bezprawność wszelkich ataków na niewinne życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci.

Ten nowy ruch pro-life nie może milczeć w kwestii owej potwornej i globalnej struktury grzechu wołającego o pomstę do nieba: rutynowego wykorzystywania ludzkich linii komórkowych z abortowanych embrionów i płodów przez przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny i spożywczy. Wyzyskiwanie embrionów ludzkich i płodów jako rezerwuaru materiału biologicznego jest potwornością, której powinni się sprzeciwiać wszyscy rozsądni mężczyźni i kobiety dobrej woli, potępiając jej perwersyjną i diaboliczną naturę.

Szanowni Panowie – Mirco Agerde, Gianfranco Amato, Antonio Brandi, Giorgio Celsi, Francesco Fontana, Giovanni Formicola i Massimo Viglione – chciałbym Panom podziękować za skierowany do mnie list otwarty. Dziękuję prowadzonym przez Panów stowarzyszeniom – Ruchowi Maryjnemu Królowej Miłości, Stowarzyszeniu Prawników dla Życia, Stowarzyszeniu Pro Vita & Famiglia, Stowarzyszeniu Ora et labora w Obronie Życia, Stowarzyszeniu Iustitia in Veritate, Wspólnocie Opcja Benedykta i Konfederacji Triarii. Dziękuję Panom za Ich zaangażowanie w budowanie we Włoszech tego nowego ruchu pro-life, który jest tak bardzo potrzebny. Dziękuję również sygnatariuszom listu: lekarzom, prawnikom i przedstawicielom kultury oraz nauki.

Mam nadzieję, że szlachetna i odważna inicjatywa powzięta przez Panów we Włoszech stanie się inspiracją dla podobnych przedsięwzięć w innych krajach.

Przyzywam Bożego błogosławieństwa dla wszystkich osób wspierających tę inicjatywę.

Bp Athanasius Schneider

Tłum. Izabella Parowicz

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(16)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie
Więcej komentarzy