26 października 2021

Przyłapany – odesłany. W życie weszły nowe zasady postępowania z nielegalnymi imigrantami

(Źródło: Twitter/Straz_Graniczna)

Cudzoziemiec, który nielegalnie przekroczy granicę Polski, na mocy postanowienia komendanta Straży Granicznej, będzie musiał opuścić nasz kraj – to jedna ze zmian jakie zaczęły obowiązywać w polskim prawie.

Przygotowana przez MSWiA nowelizacja ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw i weszła w życie od 26 października 2021. Określa ona nowy sposób postępowania z nielegalnymi imigrantami, którzy przekraczają zewnętrzną granicę UE.

Osoby takie, po zatrzymaniu, na mocy decyzji wydanej przez komendanta placówki SG, będą musiały opuścić Polskę. Ponadto taki cudzoziemiec zostanie objęty czasowym zakazem wjazdu do Polski i państw Strefy Schengen (na czas od 6 miesięcy do 3 lat). Cudzoziemiec będzie mógł odwołać się od tej decyzji do komendanta głównego SG, ale to nie powoduje wstrzymania wykonania postanowienia.

Wesprzyj nas już teraz!

Nowela określa też sposoby pomocy dla cudzoziemców szukających ochrony w Polsce. Tu wprowadzono rozwiązania ochronne dla osób przybywających „bezpośrednio z terytorium, na którym jego życiu lub wolności zagrażało niebezpieczeństwo prześladowania lub ryzyko wyrządzenia poważnej krzywdy, oraz przedstawił wiarygodne przyczyny nielegalnego wjazdu na terytorium RP i złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej niezwłocznie po przekroczeniu granicy”.

Nowe przepisy określają też kary za niszczenie infrastruktury granicznej (ogrodzenia, zasieki, zapory lub rogatki). Tu za poważne naruszenia przewidziane są kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. Występki niższej kategorii będą karane grzywną.

Źródło: radiomaryja.pl

MA

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(22)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie
Więcej komentarzy

Udostępnij przez