Myśliwi idą na badania. Nieprecyzyjne przepisy mogą drastycznie zmniejszyć liczbę łowczych