21 kwietnia 2021

Tragiczny raport na temat aborcji w USA. Dramat nienarodzonych trwa

(PCh24.pl)

Dostępne dane dotyczące aborcji w USA zebrane i podane do publicznej wiadomości przez Centrum Zapobiegania Chorób (CDC) odnoszą się do roku 2018. Wynika z nich, że w wyniku barbarzyńskiej, chirurgicznej aborcji uśmiercono m.in. 117 tys. 626 czarnych dzieci i stanowiły one 33,6 proc. wszystkich aborcji w 2018 r. Najczęstszą metodą uśmiercania dzieci poczętych jest tzw. aborcja chirurgiczna, polegająca na odessaniu części dziecka i wyłyżeczkowaniu.

Co istotne, dane ośrodki CDC zebrały jedynie z 31 obszarów objętych raportem. Należy więc przypuszczać, że ​​rzeczywista liczba czarnych dzieci uśmierconych w wyniku aborcji była wyższa.

Dane nie obejmują 21 obszarów (Kalifornia, Kolorado, Georgia, Hawaje, Illinois, Iowa, Luizjana, Maine, Maryland, Massachusetts, Nebraska, New Hampshire, Nowy Meksyk, Nowy Jork, Stan Nowy Jork, Dakota Północna, Oklahoma, Pensylwania, Rhode Island, Wisconsin i Wyoming), które nie spełniły standardów raportowania i nie podały rzeczywistej liczby aborcji z uwzględnieniem rasy / pochodzenia etnicznego.

W 2018 r. uśmiercono 135 tys. 328 białych dzieci (38,7 proc. ogółu); 70 tys. 195 Latynosów (20 proc. wszystkich) i 26 tys. 975 dzieci o innym pochodzeniu etnicznym (7,7 proc. całości). Całkowita liczba aborcji w 2018 r. – z uwzględnieniem pochodzenia etnicznego/ rasy – wyniosła 350 tys. 124. Dane te dotyczą jedynie 31 zgłoszonych obszarów, które zdecydowały się na podawanie pochodzenia abortowanych dzieci.

Łącznie, według CDC w 2018 r. – zabito w wyniku aborcji 619 tys. 591 dzieci. Jednak nawet ta liczba jest zaniżona, ponieważ nie obejmuje procederu uśmiercania dzieci poczętych w Kalifornii, Maryland czy chociażby w New Hampshire. Przykładowo, Kalifornia jest największym stanem w USA pod względem liczby ludności (39,7 mln). Według amerykańskiego Biura Statystycznego (US Census Bureau) w USA czarna populacja stanowi 13,4 proc. ludności.

Według CDC wskaźnik aborcji wynosił 11,3 zabójstw dzieci poczętych na 1000 kobiet w wieku 15–44 lata. Zaobserwowano znaczny spadek aborcji w 2017 r., ale już w 2018 r. wzrósł on o 1 punkt procentowy.

Podobnie jak w poprzednich latach, w 2018 r. większość aborcji dokonywały dwudziestokilkuletnie kobiety (57,7 proc.) i większość miała miejsce na wczesnym etapie ciąży: 92,2 proc. aborcji wykonano w okresie do 13 tygodnia ciąży; 6,9 proc. aborcji miało miejsce między 14 a 20 tygodniem ciąży i mniej niż 1 proc. – do 21 tygodnia ciąży.

38,6 proc. wszystkich aborcji stanowiły tzw. aborcje medyczne związane z podaniem środków poronnych przed 9 tygodniem ciąży. Jej stosowanie wzrosło o 9 proc. od 2017 do 2018 i 120 proc. od 2009 do 2018.

CDC zbiera dane o aborcji od 1969 r. Po legalizacji procederu zabijania dzieci nienarodzonych w 1973 r. w wyniku decyzji Sądu Najwyższego, przejętego alarmistycznymi prognozami Klubu Rzymskiego o rzekomo grążącym nam przeludnieniu i wyczerpywaniu się zasobów, wskaźniki aborcji (liczba aborcji na 1000 kobiet w wieku 15–44 lata) gwałtownie wzrosły, osiągając najwyższe poziomy w XX wieku, po czym zmniejszały się w wolnym, ale stałym tempie. W latach 2006–2008 zaobserwowano zmianę wcześniej utrzymującego się schematu spadków.

Każdego roku CDC zwraca się do centralnych agencji zdrowia z 50 stanów, Dystryktu Kolumbii i Nowego Jorku o przekazanie danych dot. aborcji, by udokumentować liczbę i charakterystykę kobiet poddających się temu haniebnemu procederowi w Stanach Zjednoczonych.

Prezentowane dane przez CDC zawierają informacje dobrowolnie zgłoszone agencji na dzień 29 lutego 2020 r.

W większości stanów i jurysdykcji gromadzenie danych dotyczących aborcji jest ułatwione przez prawny wymóg zgłaszania aborcji centralnej agencji zdrowia przez szpitale, placówki i lekarzy, jednak sprawozdawczość nie jest kompletna we wszystkich obszarach.

CDC upublicznia zagregowane dane na podstawie wcześniej dobrowolnie przekazanych informacji. Wiele obszarów opracowało własne formularze gromadzenia danych i nie udostępnia wszystkich informacji, o które wnioskuje CDC.

Wczesną aborcję medyczną definiuje się jako podawanie medykamentów (zwykle mifepristonu, a następnie mizoprostolu) w celu wywołania aborcji do 9 tygodnia ciąży. Aborcje chirurgiczne wykonuje się zwykle przed 13 tygodniem ciąży, a aborcję przez wkroplenie roztworu soli dokonuje się na późniejszym etapie ciąży.

Od 1987 roku CDC monitoruje także zgony związane z aborcją.

Z raportu wynika, że aborcja jest rozpowszechniona wśród kobiet niezamężnych (aż 85,2 proc. kobiet z 42 obszarów objętych raportem zdecydowało się uśmiercić swoje dzieci). 23,9 proc. kobiet z tej grupy miała wcześniej jedną aborcję, a 9,9 proc. – miała wcześniej dwie aborcje, 6,4 proc. –  trzy lub więcej aborcji.

Spośród 45 obszarów zgłoszonych według rodzaju metody aborcji w 2018 r. aż 52,1 proc. stanowiły aborcje chirurgiczne 38,6 proc. to wczesne aborcje medyczne (aborcja niechirurgiczna w wieku ≤ 9 tygodni), 7,8 proc. stanowiły aborcje chirurgiczne w wieku > 13 tygodni, a 1,4 proc. to aborcje medyczne w wieku > 9 tygodni; inne metody, w tym wkroplenie domaciczne i histerektomia / histerotomia były rzadkie (<0,1 proc.).

Wykorzystanie wczesnej aborcji medycznej wzrosło o 9 proc. w latach 2017-2018. Spośród 40 obszarów, w których odnotowano aborcje, podzielonych na poszczególne tygodnie ciąży i rodzaj metody, aborcja chirurgiczna stanowiła największy odsetek aborcji w każdej kategorii wieku ciążowego, z wyjątkiem okresu przed 6 tygodniem ciąży. W okresie po 6 tygodniu aborcja chirurgiczna stanowiła 45,1 proc., w 7-9 tygodniu ciąży – 55,3 proc., w 10-20 tygodniu – 93,8–98,4 proc. i powyżej 21 tygodnia – 91,9 proc.

Korzystając z krajowych danych PMSS, CDC zidentyfikowało dwa zgony związane z aborcją w 2017 r., ostatnim roku, za który przeanalizowano dane dotyczące zgonów związanych z aborcją.

Około 18 proc. wszystkich ciąż w Stanach Zjednoczonych kończy się aborcją indukowaną, a na częstość aborcji – według CDC – wpływa wiele czynników, w tym dostęp do opieki zdrowotnej i antykoncepcji, dostępność usług aborcyjnych, przepisy stanowe dotyczące okresu karencji, przepisy dotyczące zaangażowania rodziców oraz ograniczenia prawne dotyczące ośrodków aborcyjnych, akceptacja rodzenia pozamałżeńskich dzieci, zmiany w gospodarce i ich wpływ na płodność oraz stosowanie środków antykoncepcyjnych.

Źródło: cnsnews.com, cdc.gov

AS

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(4)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie