22 czerwca 2021

Wyjaśnienia archiprezbitera Bazyliki Świętego Piotra na temat nowego porządku odprawiania Mszy

(Fot. Pixabay)

Archiprezbiter Bazyliki św. Piotra wydał notę, która wyjaśnia obowiązujące od 22 marca nowe rozporządzenie dotyczące porannych Mszy odprawianych w tej świątyni. Kardynał Mauro Gambetti zapewnia też, że mając na względzie dobro wiernych przewidziane są wyjątki dla grup pielgrzymkowych oraz wiernych chcących sprawować liturgię według nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego.

 

„Dla celebracji z Mszałem Rzymskim z 1962 r. trzeba zrobić wszystko, co możliwe, aby uczynić zadość pragnieniu wiernych i kapłanów, jak to przewiduje list apostolski Summorum Pontificum” – czytamy w ogłoszonej dziś nocie. Dokument ten odnosi się do wydanego 12 marca przez Sekretariat Stanu rozporządzenia znacznie ograniczającego dotychczasową praktykę odprawiania porannych Mszy w licznych kaplicach i przy ołtarzach bocznych Bazyliki św. Piotra oraz w jej grotach.

Wesprzyj nas już teraz!

Archiprezbiter bazyliki św. Piotra napisał w wyjaśnieniu, że nabożeństwa liturgiczne nie są czynnościami prywatnymi i że koncelebrowanie przez duchownych jest bardziej niż właściwe. Zwrócił uwagę na wyjątki i potrzebę uwzględnienia uzasadnionych próśb kapłanów i grup wiernych, zarówno w odniesieniu do liturgii w formie zwyczajnej, jak i nadzwyczajnej.

„Nie umniejszając w żaden sposób zasadności sprawowania Mszy świętej przez poszczególnych księży, nawet gdy wierni nie mogą w niej uczestniczyć”, istotne jest uznanie powagi normy, która zakazuje odprawiania „w sposób indywidualny […] przy w tym samym czasie, w którym w tym samym kościele lub kaplicy odbywa się koncelebra” (por. KPK 902) – czytamy w wyjaśnieniu.

Kardynał Gambetti wydał polecenie „aby można było uwzględnić prośby o celebrację w godzinach od 7:00 do 9:00 przez grupy o specjalnych i uzasadnionych potrzebach. Prośby o indywidualne celebracje mogą być również rozpatrywane w każdym przypadku z osobna, opierając się na zasadzie, że wszystko powinno odbywać się w atmosferze skupienia i decorum oraz z czujnością, aby to, co wyjątkowe, nie stało się zwyczajne, wypaczając intencje i sens Magisterium” – głosi komunikat.

„Sekretariat Stanu zniósł możliwość Mszy indywidualnych, a wiernym zalecał udział w jednej z czterech Mszy sprawowanych przy ołtarzu katedry bądź w kaplicy chóru. Przewidziano jednak możliwość sprawowania Mszy przy ołtarzu, w którym znajdują się relikwie świętego, wspominanego danego dnia w liturgii. Grupom pielgrzymów, którym towarzyszy biskup lub kapłan zapewniono możliwość sprawowania Eucharystii w grotach bazyliki, zaś dla tych, którzy chcą uczestniczyć w Mszy według dawnego rytu przewidziano liturgie sprawowane przez upoważnionych kapłanów w Kaplicy Klementyńskiej w grotach” – pisze Krzysztof Bronk na łamach serwisu Vatican News.

Administrator bazyliki w rozmowie z Radiem Watykańskim tłumaczy znaczenie nowych rozporządzeń. Według kardynała Gambettiego, ich głównym celem jest uprzywilejowanie liturgii koncelebrowanych, a także zapewnienie odpowiedniego porządku celebracji, by nawzajem sobie nie przeszkadzały, pozwalając na zachowanie odpowiedniego skupienia. Archiprezbiter Bazyliki Watykańskiej przyznaje jednak, że w świątyni tej istnieją możliwości, by zadość uczynić uzasadnionym pragnieniom wiernych.

Wyjątki mają służyć dobru wiernych. Kodeks prawa kanonicznego potwierdza, że najwyższym prawem Kościoła jest zbawienie dusz. Dotyczy to również tej sytuacji. Jeśli np. są grupy językowe, którym obca jest łacina czy język włoski, to wskazane jest, by sprawowano dla nich Msze w jednej z kaplic – powiedział hierarcha.

Ale dotyczy to również wiernych, którzy sprawują liturgię według innych obrządków albo uczestniczą w jakiejś pielgrzymce tematycznej, czy biorą udział w jakimś kursie. To przykłady sytuacji, w których na pewno będziemy starali się wyjść naprzeciw pragnieniom tych wiernych. Ale wystarczą też na przykład jakieś rocznice, czy jakaś szczególna pobożność do jednego ze świętych, których ciała znajdują się w Bazylice. Wiele może być powodów do wyjątków od reguły i jest to zrozumiałe, bo służy to dobru wiernych, którzy uczestniczą w osobnej liturgii – przekonywał kardynał Gambetti.

 

Źródło: Vatican News, Twitter

RoM

 

 

 

 

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(5)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie